“Če ti preostane samo še en dih, ga porabi za to, da rečeš hvala.” (P. Brown)

Dragi materialni darovalci, financni podporniki in podporniki v molitvah!
Iskrena in najlepša hvala za zbranih ogromno prostovolnjih prispevkov, za vsako radirko, šilček, šestilo, kredo, zvezek, pobarvanko, frnikulo, žogo, seme, papir, barvico, flomaster, geotrikotnik, ravnilo, kemični svinčnik, volno, vsako pletilko, tempera/vodeno barvico, voščenko, nogavico, stvari za lepši rojstni dan in še česa, ki ste jih darovali po svojih zmožnostih.

Izrečemo vam lahko samo HVALA. Upamo, da bomo vse te pripomočke znale v Mozambiku uporabiti za pravi namen in tako otrokom polepšale tamkajšnje bivanje.

Bog vam povrni!