Ze smo v tretjem tednu nasega prostovoljnega dela v centru Pag-asa.
Po predvidenem planu delo opravimo v dogovoru s predstavniki. Navduseni smo nad delom v vrtcu, saj je zelo raznoliko. Otroci so stari od 2 do 4 leta. Zacnemo s himno in dvigom zastave, sledi molitev in pozdrav vsem, nato pa sledijo pesmi v tagalogu in anglescini. Po uvodnem delu sledi predstavitev nove snovi (trenutno so pri crki e) in ustvarjanje (risanje, barvanje, lepljenje slicic). Za tem potekajo aktivnosti zunaj: z vodo, v mivki ali s plastelinom, nato umivanje rok in za tem malica za minimalen prispevek starsev (ponavadi pa vsak otrok prinese svoj riz od doma). Za tem poteka ogled slikanic in kratek pocitek v temi, ki traja priblizno 5 minut. Po tem se zmolijo, se poslovijo od uciteljev in odidejo s starsi domov. Aktivnosti v vrtcu potekajo po 2 uri in pol dnevno v treh skupinah. V popoldanskem casu pa pripravljamo razni material za naslednji dan, npr. pobarvanke, ki jih prerisujemo za vsakega otroka posebej, saj ni fotokopirnega stroja.
V dopoldanskem casu pomagamo tudi v kuhinji pri pripravi obrokov za 150 otrok v stirih osnovnih solah. Vsak dan ocistimo tudi posodice za obroke otrok, nato hrano odpeljemo v sole s triciklom ali z jeapneyem in jo razdelimo ucencem.
Nase delo na razlicnih podrocjih poteka od ponedeljka do sobote, nedeljo pa imamo prosto.
Cas hitro mineva, zato uzivamo v zadnjem tednu prostovoljnega dela.

Paalam,
Zalka in Anamarija