Seveda. Program POTA je odprt tudi za udeležence drugih veroizpovedi in prepričanj. Zavežeš pa se, da se boš v času priprave in vsakodnevno na misijonu udeleževal vseh aktivnosti skupine, med katere spada tudi sodelovanje pri katoliškem bogoslužju in sodelovanje pri drugih oblikah izražanja vere – molitev, branja Svetega pisma, nagovori.