Kaj je POTA?

Program POTA širi zavest o globalni soodgovornosti in povezuje ljudi po svetu.

Predstavitev POTA

Zgodovina

Program POTA je 12 let deloval na Mladinskem informacijskem centru (MIC), leta 2017 pa se je preselil na SKAM.

12 let POTA

Organizacija

Organizacijsko podporo programu nudi SKAM - skupnost katoliške mladine.

Organizacija

Ožji tim

Skupina, ki vodi, organizira, izvaja, načrtuje in evaluira program POTA.

Glavni štab

Predstavitev POTA

Kaj je POTA?

Program POTA širi zavest o globalni soodgovornosti in povezuje raznolike ljudi po svetu. Z mednarodnim prostovoljstvom omogoča, da prostovoljci, gostitelji in ljudje, s katerimi stopajo v stik, sodelujejo, se učijo drug od drugega in gradijo skupnost.

Vsako leto se preko programa POTA organizira 6-8 projektov. Sprva so se vsi izvajali v tujini, sčasoma pa so udeleženci po vrnitvi domov želeli pridobljene izkušnje uporabiti tudi v domačem okolju. Zato se sedaj eden od projektov, delo z romskimi otroki, izvaja v Sloveniji.

Osnovna shema

Program sledi koledarskemu letu: aktivnosti se začnejo konec januarja z informativnim srečanjem in končajo v novembru z zaključnim srečanjem. Vključujejo pripravljalno fazo s pričetkom v februarju, ki temelji na usposabljanju udeležencev preko vsebin, potrebnih za takšno medkulturno srečanje. Poudarek je na tem, da se skupina prostovoljcev spozna in skuša graditi na skupnosti in medsebojnih odnosih, saj lahko kasneje le tako dobro opravi svoje delo.

Tekom priprave skušajo udeleženci zbrati pomoč (finančno in/ali materialno) za centre oz. misijone, na katere se odpravljajo – najprej zato, da pokrijejo stroške, ki jih bodo gostitelji imeli s programom, ki ga bodo izvajali ali pri njem sodelovali, njihovo nastanitvijo in prehrano v času bivanja pri njih, nato pa tudi zato, da gostiteljem pomagajo pri njihovem delu. Po drugi strani prostovoljci sami krijejo stroške transporta (pa tudi viz, cepljenj in zavarovanj), zato skušajo dobiti pomoč še od morebitnih sponzorjev in donatorjev.

Po tematskih in tehničnih pripravah sledi izvedbena faza, ki traja od dveh do šestih tednov na različnih koncih sveta. Po vrnitvi domov se opravi še pomemben del – evalvacijska faza, ko vsaka skupina ovrednoti svojo izkušnjo s terena in obenem pripravi predstavitev, ki nato poteka po različnih krajih Slovenije. Program se zaključi s predstavitvijo vseh projektov na zadnjo nedeljo v novembru.

Vrednote in nameni

Skozi celo leto prostovoljci želijo delovati v okviru različnih vrednot in namenov, pričevanje za le-te pa je razvidno predvsem iz evalvacij z gostitelji in udeleženci na posameznih projektih v dosedanjem sodelovanju. Glede na izkušnje je mnenje gostiteljev, da so takšne oblike razvojnega sodelovanja in izmenjave bolj učinkovite in prinesejo več rezultatov kot zgolj finančna in materialna pomoč. Spremembe so vidne predvsem pri otrocih in mladih (npr. večja zainteresiranost za izobraževanje), ki se konkretno srečajo in preživijo nekaj dni ali tednov z mladimi iz Slovenije pri ustvarjanju, različnih dejavnostih, na oratorijih, pri igrah in izobraževanju.

Vrednote:

 • krščanske vrednote
 • prostovoljno delo
 • medosebni odnosi, skupnost
 • pravičnost, solidarnost, globalna soodgovornost
 • spoštovanje in sprejemanje različnosti
 • preprostost
 • (medsebojno) učenje
 • aktivna vključenost vseh
 • odgovornost

Nameni:

 • delo na izbranem projektu in zbiranje konkretne pomoči
 • izkušnja življenja v različnem kulturnem okolju
 • priložnost za medkulturno učenje in medverski dialog
 • osebnostno in duhovno zorenje ter razvijanje talentov
 • izkušnja življenja v skupnosti, ki hkrati pričuje za krščanske vrednote
 • izkušnja refleksije
 • izkušnje in spoznanja posredovati čim širšemu krogu ljudi

Vpliv prostovoljcev z mednarodno, medkulturno in medversko izkušnjo na slovensko družbo je vedno bolj pomemben, ker udeležba v takšnem ali podobnem projektu pomaga uvideti, da je svet, medtem ko ostaja lep in vreden ljubezni, tudi poln krivic, sebičnosti in revščine. To zavedanje močno motivira prostovoljce, da se zavzamejo in nadaljujejo delo z žrtvami krivic tudi po svoji vrnitvi v domovino, hkrati pa pričevanje, ki izvira iz njihovih besed in dejanj, deluje kot vzpodbuda za njihove prijatelje, sošolce, sodelavce …

Zgodovina

Že 12 let

Program POTA je do leta 2017 deloval na Mladinsko informacijskem centru (MIC). Po 12 letih uspešnega delovanja se od te organiacije poslavlja in se seli na društvo SKAM – skupnost katolike mladine.

Je nadgradnja podobnih pobud in projektov, ki so se začeli leta 2001 z enomesečnim taborom v Indiji. Kasneje so se smeri odhodov razširile na Madagaskar, Jamajko, Angolo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Romunijo, Ukrajino, Brazilijo, Gvajano, Južnoafriško republiko, Kirgizistan in Vietnam. Program je nastal kot odgovor na iskanje in želje mnogih prostovoljcev iz Slovenije, kako graditi boljši svet, ki bo temeljil na medkulturnem, medčloveškem in medverskem dialogu, do danes pa se ga je udeležilo več kot 300 mladih in malo manj mladih med 18 in 55 letom.

Organizacija

Jezuiti, MIC, POTA, ožji tim, koordinatorji, prostovoljci

Program načrtuje in vodi t.i. »ožji tim« POTA, sestavljen iz 5 – 9 članov, ki prihajajo iz različnih področij izobraževanja, skupne pa so jim izkušnje na področju mednarodnega prostovoljstva. Eden od članov vrši funkcijo glavnega koordinatorja in skrbi tako za koordinacijo dela ožjega tima kot za koordinacijo celotnega programa. Organizacijsko podporo programu nudi MIC, ki je jezuitsko delo, zato je vsaj eden od članov ožjega tima vedno tudi jezuit. Vsak projekt (skupino prostovoljcev) vodita eden ali dva koordinatorja, za katere je pripravljen poseben program, ki jim pomaga soočati se z izzivi, ki jih predstavlja vodenje skupine. Le-te so sestavljene iz 4 do 10 prostovoljcev, odvisno od možnosti in potreb gostiteljev, pa tudi od zanimanja za posamezno smer oz. projekt.

Ožji tim

Različne poti, ena POTA – predstavitev ožjega tima

Ožji tim – skupina ki vodi, organizira, izvaja, načrtuje in evaluira program POTA. Navdušenci, ki so jim POTA tako blizu, da so jim pripravljeni posvetiti svoj prosti čas tudi, če poleti nikamor ne odpotujejo. Vsak na svoji življenjski poti, vsi pri istem programu POTA. Kdo konkretno so to? Za pričujočo predstavitev gre zahvala predvsem vsem prostovoljcem, ki se predstavljajo na svojih straneh, blogih, facebook skupinah itd. Ti so nas spodbudili, da se tudi mi končno na kratko predstavimo …

Katja Ravnikar
Katja Ravnikarčlanica ožjega tima
Verjamem, da se svet da spreminjati na bolje in da je to odvisno od vsakogar izmed nas. | preberi več >
Katarina Kolšek
Katarina Kolšekčlanica ožjega tima
Indija je bila zame izjemno močna izkušnja, ki me je naučila neprecenljive lekcije o svetu, sebi in sodelovanju. | preberi več >
Vida Štrancar
Vida Štrancarčlanica ožjega tima
POTA so me preoblikovala predvsem duhovno. Delo s pacienti, ki imajo takšne ali drugačne psihične ali fizične pomanjkljivosti, pa vendar ostajajo ljudje, ki ljubijo, se smejejo, živijo,… | preberi več >
s. Andreja Perc
s. Andreja Percčlanica ožjega tima
Verjamem, da je projekt POTA za vsakega mladega, ki izkusi misijon to nekaj posebnega; spomin, ki ostane za zmeraj, ki spremni življenje in vtisne mnoga spoznanja. | preberi več >
Luka Mrhar
Luka Mrharčlan ožjega tima
POTA so edinstvena priložnost, da iz prve roke vidiš in doživiš svet, ki je hkrati tako daleč, a tudi tako blizu. Pogum velja! | preberi več >