Loading...

O PROJEKTU

Smo skupina šestih »mladih« – Ana, Anamarija, Rok, Tadeja, Tomaž in Zalka, ki smo se letošnje počitnice odločili preživeti nekoliko drugače; 19. Julija 2015 se odpravljamo na prostovoljno delo v Pag-asa Social Center, kjer bomo en mesec skušali svoje znanje, veselje, izkušnje, ljubezen in pripravljenost deliti s tamkajšnjim prebivalstvom.

Pag-asa Social Center je center v mestu Tagaytay na Filipinih. Center pomaga družinam z izobraževanjem, izboljševanjem zdravstvene oskrbe in stanovanjskih razmer, načinom preživetja. Preko humanih in duhovnih fundacij pomagajo ljudem povrniti dostojanstvo – da bi postali samozadostni, odgovorni in produktivni člani družine, skupnosti.

Center ima ob donacijah (predvsem iz tujine) možnost izobraževati in nuditi osnovno zdravstveno ter prehransko pomoč mnogim otrokom in njihovim družinam. Za mlajše ima urejen vrtec, nudi pripravo in razdeljevanje hrane za kar štiri lokalne osnovne šole; staršem nudijo izobraževanja in podporo, s pomočjo katerih si lahko zagotovijo lasten vir zaslužka za preživetje.

Center vodi tudi posamezne projekte; zelo pomemben projekt centra je “Stanovanjski projekt” s katerim so zagotovili zavetje že več kot desetim družinam, zajema pa tudi pomoč na domu pri delnih popravilih in vzdrževalnih delih na objektih.

V centru se vedno in za vsakega najde dovolj dela. Prostovoljci bomo pomagali z našimi znanji/ izobrazbo vsak na svojem področju. Pomagali bomo pri učenju plavanja, gradbenih delih in delavnicah za otroke, varstvu, igri, inštrukcijah. Z delavci centra bomo nudili pomoč družinam tudi na njihovih domovih, jim priskočili na pomoč pri vsakdanjih opravilih, vzdrževalnih delih/popravilih, lažjih gradbenih delih.

KAKO LAHKO POMAGATE?

Na našo prostovoljsko izkušnjo se aktivno pripravljamo in na različne načine zbiramo sredstva za delovanje centra Pag-asa– gostiteljske organizacije projekta POTA Filipini. Vsak od prostovoljcev pa si sam plača stroške prevoza do gostiteljev.

Če se boste odločili za podporo, nam svojo donacijo lahko nakažete na sledeči transakcijski račun:

Mladinsko informacijski center (MIC)
Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana

Številka računa: SI56 6100 00007040 316 (odprt pri Delavski hranilnici)
BIC banke: HDELSI22
Za namen napišite “donacija za POTA-Filipini“.
Za sklic pa navedite 00 616011 (podpora projektu POTA Filipini 2015).

Spremljajte nas tudi na naši uradni Facebook strani!