Ne. V letošnjem letu smo delo na misijonu razdelili v tri kategorije in s tem omogočili bolj raznoliko delo. Na ta dela so razdeljeni tudi projekti:

  • delo z ubogimi, sirotami, brezdomci: gostitelji iz Argentine, Ukrajine in Italije

  • delo z otroki – oratoriji in v šoli: gostitelji iz Madagaskarja, Indije, JAR in Ukrajine

  • fizično delo: lažje in težje: gostitelji iz Kazahstana, Kenije in Črne gore